Ankara Anlaşmalı Boşanma

Boşanma davalarında bilinmesi lazım gelen hususlar. İlk olarak boşanmak isteyenler anlaşmalı mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri gerekir. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmışlarsa ve aile birliği bir yıldan daha fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı şekilde boşanmalıdırlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa zamanda sonuçlanmakta hem de eşleri aile mahkemesine delil sunma yükünden kurtarmaktadır. Ama eşler anlaşamazlarsa bu halde davanın çekişmeli olarak açılması lazımdır. Eşlerin dava açarken boşanma avukatı tutması zorunlu değildir. Ama iyi bir avukattan yardım alınması boşanma davasının oldukça çabuk bitmesini sağlar. İnsanlar arasında ilk davayı açan eşin kusurlu olduğu yönünde bir düşünce bulunur. Gerçekte boşanma davasını mahkemeye ilk kimin başvurduğunun herhangi bir önemi yoktur. Bu yüzden boşanmak isteyen eşin boşanma davasını açması gereklidir. Açılan boşanma davasının başarılı şekilde sonuçlanması için boşanma anlaşmalı boşanma ankara davasını açan tarafın davasını ispat etmesi zorunludur. Eğer boşanma davası açan eş davasını ispat edemezse açılmış bulunan boşanma davası reddedilir. Eşler boşanmaya ek olarak nafaka, maddi tazimat, çocuğunun velayeti, müşterek çocuk için nafaka isteme hakları vardır. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlendikten sonra alınmış taşımazları var ise mal paylaşımı davası açma hakkına sahiptirler. Bu tür davalarda vekalet ücreti değişkendir. Boşanma davasında uzman olan bir hukukçu haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu konu uzman boşanma avukatı ile müvekkil anlaşma ile belirlenir. Barolar Birliği tarifesinin üstünde olmak kaidesiyle herhangi bir bir tutar belirlenebilir. Boşanma davaları bir hayli uzun sürede sonuçlanan davalardır. Bir boşanma davasının sonuçlanması genellikle bir sene sürmektedir. Bu zamanı en aza indirmek için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekir. Bu şekilde boşanma davası açan kişiler hak yoksunluğuna uğrama riskinde de kurtulmuş olurlar.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *